Εγκατάσταση του επεξεργαστή νερού Scale Free

Οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης του επεξεργαστή νερού Scale Free.
Τοποθέτηση ηλεκτροδίων επεξεργαστού νερού και τοποθέτηση 4 ηλεκτροδίων επεξεργαστού νερού.

Τοποθέτηση ηλεκτροδίων επεξεργαστού νερού

Τοποθέτηση ηλεκτροδίων επεξεργαστού νερού

Τοποθέτηση 4 ηλεκτροδίων επεξεργαστού νερού

Τοποθέτηση 4 ηλεκτροδίων επεξεργαστού νερού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μόνωση ηλεκτροδίων

Μόνωση ηλεκτροδίων

Άρδευση

Διάταξη άρδευσης