Συσκευή επεξεργασίας νερού Scale Free / Άλατα τέλος

Ηλεκτρικός αδρανοποιητής αλάτων

Scale Free

Scale Free

Ηλεκτρονική συσκευή επεξεργασίας νερού

 

Παράγει παλμικό, μεταβαλλόμενης συχνότητας, ηλεκτρικό πεδίο, το οποίο εφαρμόζεται με δύο ηλεκτρόδια γύρω από τον σωλήνα. Το πεδίο αυτό επιδρά στα διαλυμένα άλατα στο νερό και εμποδίζει την επικάθισή τους στο δίκτυο και στις συσκευές.
Εντός δύο μηνών καθαρίζει τα προϋπάρχοντα άλατα.
Ελαττώνει την κατανάλωση απορρυπαντικού 50%, γυαλιστικού 100%, αποσκληρυντικού 100%.
Εμποδίζει τη διάβρωση του δικτύου.
Είναι αβλαβές 100% διότι δεν επιδρά στη χημική σύνθεση του νερού.

 

Στην γεωργία:
Αυξημένη διαλυτότητα του νερού
Λιγότερο πότισμα
Βελτίωση του εδάφους
Αποτελεσματικότερο πότισμα με την μέθοδο”στάγην”.
Εντυπωσιακή αύξηση της παραγωγής.
Περισσότερα για το SCALE FREE

 

Παράγεται σε διάφορα μοντέλα. Δεκτές ειδικές παραγγελίες για μεταπωλητές

 

 

Εγκατάσταση