Κατηγορίες προϊόντων με τηλεχειρισμούς μεγάλης εμβέλειας,τηλεχειρισμούς για Jet Ski, συσκευές επεξεργασίας νερού,κεραίες και άλλα.

Στα προϊόντα μας θα βρείτε τηλεχειρισμούς μεγάλης εμβέλειας, τηλεχειρισμούς Jet Ski, επεξεργασία νερού με Scale Free καθώς και κεραίες.

Τηλεχειρισμοί

Τηλεχειρισμοί μεγάλης εμβέλειας

Τηλεχειρισμός ασφαλείας Jet Ski

Τηλεχειρισμός ασφαλείας Jet Ski

Αδρανοποιητής αλάτων Scale Free

Επεξεργασία νερού με Scale Free

Κεραίες

Κεραίες

Flat Digital TV Antenna

TV Κεραίες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TELCOM Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ
ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ
Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να προμηθευτείτε από την διεύθυνση info@telcomel.gr